ŠKOLENÍ 


Videa jsou volně dostupná a určená pro širokou veřejnost. Jejich účelem je nejen poskytnutí podrobných informací o právní úpravě, ale také správní praxi a soudní judikatuře v dotčených oblastech přestupkového práva, a to se zaměřením na práva a postavení obviněného, popř. poškozeného.