CENÍK


Odměna za poskytování právních služeb je vždy závislá na povaze a okolnostech konkrétní kauzy, přičemž může být obecně stanovena jako:

Smluvní odměna hodinová

vyjádřená v ceně každé započaté hodiny právní pomoci; výše hodinového honoráře je dána zejména obtížností zakázky;

Smluvní odměna podílová

obvykle odvozena od hodnoty řešené věci, popř. smluvní podíl na výsledku kauzy (zejména v soudním řízení);

Smluvní odměna úkonová

předem dohodnutá pevná odměna za sjednaný právní úkon (např. sepsání smlouvy nebo právní rozbor);

Mimosmluvní odměna

podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif;

Paušální odměna

určená zejména pro obchodní korporace; obvykle měsíční paušál za ujednaný rozsah právní pomoci podle obtížnosti zadání