Stavební právo

  • Řízení o vydání územního rozhodnutí
  • Řízení o vydání stavebního povolení
  • Řízení o dodatečném povolení stavby
  • Řízení o odstranění stavby 
  • Sousedské spory v oblasti stavebního zákona atd.