Azylové právo

  • Řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany
  • Neudělení mezinárodní ochrany (jednotlivých forem azylu a doplňkové ochrany)
  • Neprodloužení doplňkové ochrany
  • Zastavení řízení v důsledku nepřípustnosti (opakované) žádosti o mezinárodní ochranu atd.