Můj článek: Problémy spojené s určováním formy zavinění u některých dopravních přestupků

30.01.2023

Následující článek se zabývá problematikou určování míry zavinění ve vztahu k úvahám o druhu a výši uložené pokuty v případě projednávání dvou často řešených přestupků na úseku silničního provozu. Na podkladě dotčené právní úpravy a judikatury autor kriticky hodnotí v rozhodovací praxi používané závěry ohledně přítomnosti rozumové a volní složky jednání obviněného při páchání přestupků spočívajících v překročení nejvyšší dovolené rychlosti a řízení vozidla bez použití bezpečnostního pásu.

Celý text článku naleznete zde:

https://advokatnidenik.cz/