Můj článek: Právní odpovědnost provozovatele vozidla za přestupky spáchané neznámým řidičem

30.01.2024

Postihování provozovatelů vozidel za vybrané přestupky neustanovených či neznámých řidičů je od počátku jeho legislativního ukotvení kontroverzním tématem, a to nejen ve vazbě na časté zpochybňování ústavněprávní konformity. Problémy vznikají také v aplikační praxi ohledně naplnění jednotlivých podmínek, které jsou za účelem uplatnění (sekundární) objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla zákonem stanoveny.

Celý text článku naleznete zde:

www.beck-online.cz