Můj článek: Zahlazení odsouzení a jeho užití ve správním trestání

30.01.2023

Zahlazení odsouzení lze považovat za ustálený právní institut, který za přesně stanovených podmínek umožňuje odstranit negativní důsledky spojené s předchozím odsouzením za spáchání trestného činu. Složitější situace nastává za předpokladu, že budeme chtít vymezit podmínky pro uplatnění daného institutu v oblasti správního trestání. Mým záměrem bylo ukázat, že ani přijetí nového přestupkového zákona a souvisejících právních předpisů nevedlo k zakotvení jednoznačných podmínek pro uplatnění zahlazení odsouzení, což má za následek, že musely být dovozeny až rozhodovací praxí správních orgánů a judikaturou soudů v oblasti správního soudnictví.

Celý text článku naleznete zde:

www.mvcr.cz