Přestupkové právo

  • Dopravní přestupky
  • Přestupky na úseku ochrany hospodářské soutěže
  • Přestupky projednávané živnostenskými úřady
  • Přestupky pojednávané Českou obchodní inspekcí
  • Přestupky projednávané Státním úřadem inspekce práce (oblastními inspektoráty práce)
  • Přestupky na úseku podnikání 
  • Přestupky proti občanskému soužití
  • Přestupky proti veřejnému pořádku
  • Přestupky proti majetku
  • Přestupky na úseku zdravotnictví atd.