Cizinecké právo

  • Zrušení (neprodloužení) platnosti víza nebo povolení k pobytu
  • Zrušení (neprodloužení) platnosti zaměstnanecké karty
  • Zajištění cizince
  • Uložení povinnosti opustit území České republiky
  • Správní vyhoštění
  • Řízení o žádosti o udělení státního občanství atd.