Zdravotnické právo

  • Ochrana pacienta před neposkytnutím lékařské péče 
  • Náhrada újmy na životě nebo zdraví v důsledku poskytování zdravotních služeb
  • Ochrana dalších (přirozených) práv pacienta
  • Řešení sporů s pojišťovnou ve vazbě na úhradu lékařské péče
  • Poradenství a zastupování ve sporech v oblasti asistované reprodukce 
  • Právní služby pro poskytovatele zdravotních služeb atd.